Lusofonia Aberta

DOPIS DONU MANUELOVI O ZALOŽENÍ OTEVŘENÉ LUSOFONIE

Pane,
jak námořník zrána přemáhající spánek náhle povstává a křičí, tak i já vzrušen volám ke všem, kdo hodlající se nalodit na pobřeží dosud váhali. Neboť zdá se, drahý příteli, že jsme dnes nalezli skvělého lodivoda, který, pevně rozkročen na přídi svého korábu, přes vichry i mlhy povede nás k břehům nových zemí, zemí zalitých sluncem, zemí tančících, zemí oslňujících bohatstvím a mistrovstvím ducha, zemí na jejichž pobřeží již jsme očekáváni. Spatřili jsme skvělé muže, kteří když utkvěli pohledem na staletých chrámech, barevných obrazech a básních psaných vřelým srdcem, ukázali nám k jihu, jakoby tam bylo nepřeberné množství takového bohatství. A my jsme se vydali na plavbu!
Na lodi z černého dřeva s přídí tak dobře stavěnou a tak zaoblenou, že mnohé jiné lodi by zahanbila, že nemají ji jako ona. A na té přídi skví se nápis: Lusofonia Aberta. Její paluba je dostatečně pevná pro veškeré dary a zboží, které naloženo po vyplutí rozhodně se tisíckrát rozmnoží. Jaké je to bohatství? Co z něho je nám nejmilejší? Všechno, a o vše chceme se rozdělit. Její paluba je dost široká pro každého cestujícího, jedno v jakém přístavu hodlá nastoupit. Zde setká se bankéř s anarchistou, trýzeň s útěchou. Všichni jsou zváni. Vzhůru! Je příliv. Plachty již napjal teplý vítr z krajů věčně mladých. Nechte se s námi unášet proudem, vždyť Lusofonia Aberta má kormidelníky, jejichž zrak pevně utkvěl na svém cíli a rukou jistou ji do Bezpečného přístavu dovedou.