Palácio de Oettingen

Oettingenský (Öttingenský) palác je památka nacházející se v Praze na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky a jeho adresa je Josefská 34/6.

První zmínky o zástavbě v místě dnešního paláce jsou z roku 1406. Gotický dům, jehož existenci dokazují dochované sklepy, však byl zničen za husitských bouří. V roce 1456 obec poskytla parcelu k nové výstavbě. Nějakou dobu v novém domě fungovala jatka. V roce 1548 dům získal maršálek Ladislav z Lobkovic, jehož rod vlastnil dům další dvě století.

Vrcholně barokní přestavbu po požáru v roce 1723 zřejmě provedl František Maxmilián Kaňka, v té době ve službách Lobkoviců. V roce 1841 dům koupil kníže Fridrich Oettingen-Wallerstein. V roce 1898 ho získala malostranská obec, která zde zřídila gymnasium. Později byl palác přeměněn na nájemní dům.

V roce 1927 byl v domě proražen průchod pro pěší, ten pak byl v roce 1948 změněný na průjezd pro dopravu. Současně byl z původního domovního průjezdu upraven nový průchod.

zdroj: wikipedia